To takie proste!
Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
" Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym,
jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu"
 
                                                                            Robert Fulghum
 
Miejskie Przedszkole nr 21 znajduje się w centrum osiedla "Dworcowa", w murowanym, jednopiętrowym budynku otoczonym zielenią, usytuowanym z daleka od ruchliwych ulic. Do budynku przylega bezpieczny plac zabaw dla dzieci, którego integralną częścią jest Miasteczko Ruchu Drogowego z zapleczem rowerowym. W najbliższym czasie przewidziana jest rozbudowa mini boiska oraz modernizacja placu, wyposażenia go w bezpieczny i nowoczesny sprzęt do zabaw terenowych. Budynek jest monitorowany, dodatkowo zabezpieczony domofonem. Do dyspozycji dzieci jest pięć jasnych, funkcjonalnych i estetycznie urządzonych sal z bezpośrednim dostępem do łazienek, wyposażonych w sprzęt multimedialny oraz  przestronna świeżo odnowiona szatnia. Placówka posiada również bibliotekę oraz salę do zajęć terapeutycznych.
Miejskie Przedszkole nr 21 zaprasza dzieci od godziny 6.00 do 17.00. Placówka posiada własną kuchnię a przygotowywane posiłki są smaczne i zgodne z normami i zasadami żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. Kadrę pedagogiczną tworzy zespół dziewięciu wykształconych i kreatywnych nauczycielek, które nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Zapewnieniu bezpieczeństwa i opieki pomaga miły i zaangażowany personel obsługi. Przedszkole zapewnia dobrze zorganizowaną pomoc psychologiczno -pedagogiczną. Dzieci wymagające wsparcia mają zagwarantowane zajęcia terapii pedagogicznej i logopedycznej.
 
Umożliwiamy udział w zajęciach adaptacyjnych, spotkaniach,  zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków i ich rodziców.
 
Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym - instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską Strażą Pożarną, ZOO, Muzeum Mazowieckim, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Związkiem Gmin Regionu Płockiego, Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną, Płockim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym w Płocku, Klubem Osiedlowym Dworcowa w Płocku, Centrum Aktywności Seniora.
 
Uczestniczymy w wielu ogólnopolskich i miejskich programach, kampaniach, akcjach profilaktycznych takich jak: "Cała Polska czyta dzieciom", "Czyste powietrze wokół nas".
 
Oferujemy szeroki wachlarz imprez kulturalnych - przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne, teatrzyki kukiełkowe i żywego aktora, wycieczki i wyjścia integracyjne, wyjścia do muzeum, udział przedszkolaków konkursach, przeglądach twórczości dziecięcej oraz akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
 
Cenimy sobie współpracę i kontakty ze środowiskiem rodzinnym naszych podopiecznych. tradycją stały się uroczystości z udziałem najbliższych naszych dzieci: Spotkania Wigilijne, Święto Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca oraz pikniki rodzinne. Organizujemy rodzinne konkursy plastyczne: "Magiczna choinka", "Pisanki , kraszanki, jajka malowane..." oraz rajdy piesze: "Rajd Pieczonego Ziemniaka", "Rajd uśmiech stokrotki i niezapominajki".
 
Jesteśmy organizatorem Festiwalu Tańców Ludowych dla płockich placówek przedszkolnych, posiadamy bogatą kolekcję strojów ludowych. Organizujemy również międzynarodowy konkurs plastyczny "Regionalne Tańce Ludowe".
 
 
Posiadamy certyfikaty:
"Przedszkole wspierające uzdolnienia" "Szkoła w ruchu", "Mam apetyt na
czytanie", "Akademia Zdrowego Przedszkolaka", Zdrowo jemy, zdrowo
rośniemy".
 
Co jest dla nas ważne?
 • dbałość o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju dzieci sprzyjające osiąganiu  pełnej gotowości szkolnej
 • wysoka jakość w zakresie zadań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych
 • umiejętne wspomaganie rodziców w procesie wychowywania dziecka 
 • wdrażanie dzieci do samodzielności, dbania o ład i porządek
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
 • kształtowanie podstawowych wartości moralnych
 • dostarczanie doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia
 • tworzenie warunków do poznawania i zdobywania wiedzy o środowisku społeczno - przyrodniczym
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • rozwijanie wyobraźni dziecięcej i postawy twórczej
 • uzyskanie piękna przyrody i uczenie umiejętności dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej
 • zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, dostosowane do jego potrzeb  i możliwości
 
Zapewniamy dzieciom nieodpłatne zajęcia dodatkowe:
 • rytmika
 • gimnastyka korekcyjna
 • j.angielski
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-23