To takie proste!
Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna - naszego przedszkola oparta jest na koncepcji "Przedszkole z kulturą"
 
Koncepcja ta ukierunkowana jest na dziecko jako:
 • kreatora i odbiorcę kultury: literatura, teatr, plastyka i muzyka
 • kulturalnego uczestnika środowiska przyrodniczego i społecznego
 • bezpiecznego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego
 • kulturalnego uczestnika promocji zdrowia i zdrowego stylu życia
 • kreatora i odbiorcę wartości patriotycznych
 • szanującego siebie i innych
Naszym priorytetem jest wszechstronny i indywidualny rozwój dziecka zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami, jego dążeniem do autokreacji, samorealizacji i autonomii. Dążymy aby bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków warunkowało teraz i w przyszłości aktywne, bezpieczne i efektywne uczestnictwo, w życiu społecznym, sprzyjało realizacji jego indywidualnych celów. Rozpoznajemy i realizujemy indywidualne potrzeby każdego wychowanka, jego zainteresowania i zdolności. Przedszkole posiada certyfikat "Przedszkole wspierające uzdolnienia". Kształtujemy wartości moralne i społeczne oraz wychowujemy cywilizowanego i kulturalnego człowieka.
 
Pracujemy w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz Program wychowania przedszkolnego oparty na  koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego "Wokół przedszkola" - autorzy Małgorzata Wiśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żabka - Żabińska.
 
Stosujemy różnorodne formy i metody dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci:
 • gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana
 • metoda "Ruchu rozwijającego" Weroniki Sherborne
 • gimnastyka rytmiczna Alfreda i Marii Kniessów
 • metoda "Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz
 • metoda symultaniczno -sekwencyjna nauki czytania według Jagody Cieszyńskiej
 • metoda rozwijania percepcji według Marianne Frostig
 • gimnastyka mózgu Dennisona (Kinezjologia Edukacyjna)
 • metoda Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej - dziecięca matematyka
 • metoda wspomagająca postawy i myślenie twórcze Celestyna Freineta
 • opowieść ruchowa
 • drama
 • metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • Pedagogika zabawy KLANZA.
Umożliwiamy udział w zajęciach adaptacyjnych, spotkaniach,  zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków i ich rodziców.
 
Rozwijamy zainteresowania i umiejętności dzieci realizując własne programy:
 • "Jestem przedszkolakiem" - program adaptacyjny
 • "Mali odkrywcy" - program z zakresu psychopedagogiki i twórczości
 • "Odkrywam siebie, odkrywam innych" -  program wychowawczo -profilaktyczny
 • "Ruch, zdrowie, bezpieczeństwo" - program zdrowotno - komunikacyjny
 • "Moja ziemia - mój świat" - program ekologiczny
 • Program profilaktyki logopedycznej z elementami działań korekcyjnych
 • "Mały artysta" - program wspierający twórczą aktywność plastyczną dzieci w wieku przedszkolnym
 • "Rozśpiewane przedszkolaki" -  program rytmiki
 • Program nauczania języka angielskiego dla przedszkolaków (grupy starsze), "Happy English" (grupy młodsze)
 • "Moja mała ojczyzna - Płock" - program edukacji patriotycznej
 • "Kiedy dorosnę będę..." - program preorientacji zawodowej
 • Przedszkole w ruchu" - program gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekcyjno - kompensacyjnej
 • "Książka moim przyjacielem" - program edukacji czytelniczej.

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-23